Cato

personnamn

Cato, òg skrive Kato, er eit mannsnamn. Personar med dette namnet har namnedag 27. mai. Namnet kjem frå latin catus (klok) og tyder den vise. I Noreg er det 2661 personar som heiter Cato.

Bruken av namnet i NoregEndra

I folketeljinga i 1801 vart ingen manntalsførte med namnet Cato.

I teljinga frå 1900 var det 160 personar som het Cato eller Kato.

I 2007 er det ca 2950 med dette namnet, 90 % (per 01.01.2007 2661) skriv det med C.

Kjende namneberararEndra

Sjå òg:Endra

Andre kjelder:Endra