Døveprostiet står i ei særstilling innan Den norske kyrkja. Det er det einaste prostiet som ikkje arbeider innanfor eit geografisk område, men blant ei gruppe i folket, nemleg dei døve. Døveprostiet høyrer under Oslo bispedømme.

Prosten har sete i Oslo.

Prostiet er inndelt i sju sokn.

Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom Døvekirkens fellesråd, eller dei er tilsette i prostiet.

Sokn endre

Prestegjeld endre

Prestetenesta i Den norske kyrkja var tidlegare organisert i prestegjeld. Ordninga vart fasa ut frå 2004. Før utfasinga hadde Døveprostiet desse prestegjelda:

Bakgrunnsstoff endre