Dalteparin

kjemisk sambinding

Kjemisk struktur
Dalteparin

CAS-nummer
9041-08-1
ATC-nummer
B01A B04
Metabolisme Hovudsakleg inaktivert i levra
Halveringstid Etter intravenøs injeksjon 2 timar og etter subkutan injeksjon 3-4 timar
Utskiljing Renal
Administrasjonsform SC

Dalteparin er ein type lågmolekylært heparin som vert nytta for tromboseprofylakse, særskilt for pasientar før og etter kirurgiske inngrep.

Handelsnamn i NoregEndra