Dekameter er ei SI-avleidd eining for måling av avstand. Éin dekameter er lik 10 meter. Symbolet for dekameter er dam.

Denne eininga er i praksis sjeldan brukt.

Éin kvadratdekameter (1 dam²), som er eit mål på areal, er lik eitt ar, som er 100 m². Dekameter, som er eit mål på lengd, må ikkje forvekslast med dekar, som er eit mål på areal, lik 10 ar.

1 dekameter er lik:

Og motsett:

  • 1 meter = 0,1 dekameter
  • 1 hektometer = 10 dekameter
  • 1 kilometer = 100 dekameter