Hektometer er ei SI-avleidd eining for måling av avstand. Éin hektometer er lik 100 meter. Symbolet for hektometer er hm.

Denne vert i praksis sjeldan brukt.

Éin kvadrathektometer (1 hm²), som er eit mål på areal, er lik éin hektar, som er lik 100 ar, som er lik 10 000 m²

1 hektometer er lik:

Og motsett:

  • 1 meter = 0,01 hektometer
  • 1 dekameter = 0,1 hektometer
  • 1 kilometer = 10 hektometer