Det austantarktiske kratonet

Det austantarktiske kratonet er ein eldgammal kraton som dannar det meste av Antarktis. Det austantarktiske kratonet var ein del av superkontinentet Nena for 1,8 milliardar år sidan.

Aust-Antarktis med Australia (øvst) tidleg i paleozoikum.

I løpet av tidleg paleozoikum vart Aust-Antarktis ein del av superkontinentet Gondwana.

OppbrytingEndra

I løpet av mesozoikum braut Gondwanaland opp og Aust-Antarktis vart skild frå dei andre store kontinentalområda.

I løpet av og etter denne oppbrytinga vart den tektoniske terranen Vest-Antarktis lagt til det noverande kontinentet i Antarktis.

KjelderEndra