Den norske legeforening

(Omdirigert frå Den norske lægeforening)

Den norske legeforening (Legeforeningen) vart stifta i 1886. Om lag 94 % av alle norske lækjarar er medlemer av foreiningen. Tidsskrift for Den norske legeforening («Tidsskriftet») vert utgjeve av foreiningen som òg har ansvaret for godkjenning av medisinske fagspesialistar.

Foreiningen har ei rekkje underorganisasjonar, m.a. Norsk medisinstudentforening, Praktiserende spesialisters landsforening (PSL), Leger i samfunnsmedisinsk arbeid og Almenpraktiserende legers landsforening (APLF).

Styrande organ i Den norske legeforening (2005)Endra

Sentralstyret i Den norske legeforeningEndra

Sjå ògEndra

Den norske tannlegeforening‎

BakgrunnsstoffEndra