Den Kongelege Norske Marine

(Omdirigert frå Den norske marinen)

Den Kongelege Norske Marine er det offisielle namnet på den maritime delen av Sjøforsvaret.

Historia til marinen kan trekkjast attende til leidangen i vikingtida. Det deltok svært mange norske sjøfolk og offiserar i den den dansk-norske marinen, og den var i periodar dominert av desse. Den sjølvstendige norske marinen vart oppretta 12. april 1814.

I 1814 var den norske marinen bygd opp av 49 kanonsjaluppar, 51 kanonjoller, sju orlogsbriggar, éin skonnertbrigg, åtte kanonskonnertar og to kuttarar. Sjøoffiserskorpset bestod av 39 mann i tillegg til 124 månadsløytnantar.

Nemninga Sjøforsvaret oppstod då Kystartilleriet og marinen vart samla under felles leiing. I dag er Kystartilleriet lagt ned i fredstid og Sjøforsvaret består berre av marinen.

Kvart år vert marinen sin dag feira i Bergen den helga som fell nærast etableringsdagen.

Kjelder

endre