Ein diagonal er ei rett linje som går mellom to hjørne i ein geometrisk figur, som eit polyeder eller mangekant, utan å falle saman med sidekantane eller sideflatene. Eit diagonalplan er eit plan som går gjennom fleire av hjørna i eit polyeder.

Diagonalane av ein kube med sidelengdene 1. AC' (vist i blått) er ein «mellomromsdiagonal» med lengda , medan AC (vist i raudt) er ein «fjesdiagonal» og har lengda .

Ordet «diagonal» stammer frå det greske διαγώνιος (diagonios, frå dia- («gjennom», «på tvers») og gonia («vinkel» i slekt med gony «kne»).

Adjektivet diagonal kan i vidare tyding bety «skråttløpande» eller «på skrå».

Kjelder endre