Ditroitt er ein nefelinsyenittisk bergart. Nemninga vart brukt av Brøgger for jamkorna (eugranittiske), til dels gneisaktige nefelinsyenittar frå grensesonene til larvikitten i Langesundsfjorden. Han er kalla opp etter Ditro i Romania.

Kjelder

endre