Dyrhaugen i Bergen

veg i Bergen kommune

Dyrhaugen er ein veg i Fana i Bergen. Han går frå krysset mellom Hjortevegen og Skjoldstølen og i ein boge nordaustover til Hjortevegen igjen. Han er om lag 650 meter lang og går gjennom eit villaområde.

Dyrhaugen i Fana

Namnet vart vedteke i 1953.

Knutepunkt endre

  • Hjortevegen
  • Arm austover (100 m)
  • Arm vestover (140 m)
  •   Mårdalen (110 m)
  • Arm vestover (40 m)
  • Arm austover (250 m)
  • Arm av Hjortevegen vestover.
  • Arm austover (50 m)
  • Hjortevegen

Kjelder endre

  • Gunnar Hagen Hartvedt (2003). Bergen Byleksikon (4 utg.). Oslo: Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-1036-0.