Mårdalen

veg i Bergen kommune

Mårdalen er ein blindveg i Fana i Bergen. Han går sørvestover frå Lille Skjolddalen. Han er om lag 500 meter lang og går gjennom eit område med fleire bustadblokker. Skjold borettslag ligg i Mårdalen. I eine enden av vegen går det gang- og sykkelveg til Dyrhaugen.

Mårdalen i Fana

Namnet vart vedteke i 1958 og som fleire andre vegar i området har han dyrenamn.

Knutepunkt Endra

  • Lille Skjolddalen
  • Arm vestover (150 m)
  • Arm søraustover (100 m)
  • Arm søraustover (80 m)
  •   Dyrhaugen
  • Arm vestover (80 m)
  • Arm nordvestover (80 m)
  • Endepunkt (Skjold borettslag)

Kjelder Endra

  • Gunnar Hagen Hartvedt (2003). Bergen Byleksikon (4 utg.). Oslo: Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-1036-0.