Eötvös

Eötvös er ei måleining nytta i geofysikk for å syne skilnaden i tyngdeakselerasjon mellom to punkt i ein gjeven horisontal avstand. Eininga har symbolet E. 1 E = 10–9 m/s2 per horisontal meter.

Eininga er kalla opp etter den ungarske fysikaren Roland Eötvös.

KjelderEndra