Edafologi

Edafologi (frå gresk ἔδαφος, edafos, «jord», og -λογία, -logia) er læra om samvirke mellom jord og organisk liv og ei av to hovudgreiner innan jordartslære. Den andre greina er pedologi.[1][2] Uttrykket vert òg nytta om studiet om korleis jorda påverkar måten mennesket nyttar jorda til plantevekst,[3] samt måten menneske nyttar landjorda på.[4] Generelle fag innan edafologi er mellom anna landbruksjordlære (kalla agrologi i somme regionar).

Sjå ògEndra

KjelderEndra

ReferansarEndra

  1. Side 8 i Buckman, Harry O.; Brady, Nyle C. (1960). The Nature og Property of Soils - A College Text of Edaphology (6th utg.). New York: The MacMillan Company. 
  2. Gardiner, Duane T. «Lecture 1 Chapter 1 Why Study Soils?». ENV320: Soil Science Lecture Notes. Texas A&M University-Kingsville. Henta 6. mai 2010. 
  3. Research Branch (1976). «Glossary of Terms in Soil Science». Publication 1459. Canada Department of Agriculture, Ottawa. Henta 6. mai 2010. 
  4. Whittow, John B. (1984). The Penguin Dictionary of Physical Geography. London: Penguin Books. ISBN 014051094X.