Einsteinium

grunnstoff med kjemisk symbol Es og atomnummer 99

Einsteinium er eit kunstig, radioaktivt grunnstoff med kjemisk symbol Es, atomnummer 99 og atommasse (252). Det er eit aktinid. Grunnstoffet er oppkalla etter Albert Einstein.

Einsteinium

Særskilde kjenneteikn endre

Historie endre

Grunnstoffet vart oppdaga i 1952. Berre små mengder har vorte laga og einsteinium vert ikkje brukt til noko.

Isotopar endre

Bakgrunnsstoff endre