Kjemisk serie

type grunnstoffgruppe

Ein kjemisk serie er ei gruppe grunnstoff med liknande kjemiske og fysiske eigenskapar, og der visse eigenskapar endrar seg systematisk gjennom serien.

Nokre av seriane overlappar med enkeltgrupper i periodesystemet.

Kjemiske seriarEndra