Ekstremvêret Bera

Ekstremvêret Bera var eit ekstremvêr som råka Troms og Vest-Finnmark 11. november 1995. Det gav full storm i utsette område, hovudsakleg på kysten, og vanskelege køyreforhold. I tillegg var det stor fare for snøras.

Bera var det andre ekstremvêret som fekk namn i Noreg.

Sjå òg endre