Gyldisk sølv

(Omdirigert frå Elektrum)

Gyldisk sølv eller elektrum er eit mineral som består av sølv med eit betydeleg innhald (vanlegvis meir enn 16 %) gull.

Mange av sølvførekomstane i Noreg hatt sølv med kring 27-50 % gull.

Kjelder endre