Elin er eit jentenamn som er ei nordisk form av Helene. Dette er opphavleg eit gresk namn som tyder 'lysande' eller 'strålande'. Det er nært knytt til Eline, Ellen og Elena.

Elin Wägner ved sida av underskriftssamlinga for å gje kvinner røyrsterett.

Elin har namnedag den 31. juli i Noreg og Sverige.

Namneberarar endre