Tokke er ei elv i Telemark som har utspring frå innsjøen Totak i Vinje og utløp i innsjøen Bandak i Tokke. Systemet er ei del av Skiensvassdraget.

Tokke, sett frå Ravnejuvet.
Tokke renn ut i Bandak ved Dalen.
Foto: Eirik Solheim

Tokkeutbygginga i perioden 1959–79 femner 7 kraftstasjonar (i alt 976 MW, 4492 GWh). Kostnadene ved utbygginga vart under 2,0 øre per kWh.