Skiensvassdraget drenerer store delar av Telemark før det munnar ut i Frierfjorden ved Porsgrunn. Nedbørsfeltet er 10 780 km², og lengda er 252 km.

Under bruene i Porsgrunn har Skiensvassdraget sitt utløp til havet i Frierfjorden.

Vassdraget består hovudsakleg av tre hovudgreiner som samlar seg i Norsjø ovanfor Skien;

Skiensvassdraget er sterkt regulert for kraftproduksjon, og store delar er kanalisert. Det var det siste vassdraget i Noreg der det vart drive kommersiell tømmerfløyting. Med nedlegginga av Norske Skog Union i 2006 slutta derimot dette.

Sjå òg

endre