Anus (latin) eller endetarmsopningen er ein kroppsopning ved enden av endetarmen, og er der avfallsstoff og ufordøyde resta frå fordøyinga kjem ut. Området har ei mengd fine, små musklar som regulerer avføringa og utslepp av tarmgass. Dei fleste dyr har ein anus, hjå dyr som har kloakk er han også del av formeringssystemet. Polyppdyr, koralldyr, manetar og flatormar har ikkje anus.

Plasseringa av anus (markert med firkant) i menneskekroppen sett frå sida.
Dei ulike musklane rundt anus hjå ein mann.
Anus.

Bakgrunnsstoff Endra

Kjelder Endra