Ensilering er konservering av fôrmiddel, helst brukt til surfôr. Ensilering av gras må skje i anaerobt miljø slik at det skjer ei fermentering av graset. Ved ensileringa søkk pH ned mot 4. Ensilering kan m.a. skje i flatsilo, tårnsilo eller rundballar.