Erling Kroghs sangerlegat

Erling Kroghs sangerlegat er eit legat etter tenoren Erling Krogh (1888-1968). Legatet vart første gong delt ut i 1991. Det blir administrert av Den norske opera og blir delt ut annakvart år til ein norsk mannleg songar, fortrinnsvis tenor.[1] Stipendet skal nyttast til utdanning og varierer mellom 15 og 20.000 kroner. Øvre aldersgrense for å få Erling Kroghs sangerlegat er 35 år.[2]

Mottakarar endre

Kjelder endre