Songrøyster
Kvinnerøyster Mannsrøyster
Rekkevidda til ein sopran
Sopran (S)
Rekkevidda til ein tenor
Tenor (T)
Rekkevidda til ein mezzosopran
Mezzosopran
Rekkevidda til ein baryton
Baryton
Rekkevidda til ein alt
Alt (A)
Rekkevidda til ein bass
Bass (B)

Tenor eller tenorrøysta er den lysaste mannsrøysta hos eit vaksent menneske. Rekkevidda går vanlegvis frå c til a1, men det er ikkje uvanleg at solistar syng opp til c2. I enkelte tilfelle skil ein mellom fyrstetenor (lysare) og andretenor (mørkare), spesielt i korsamanheng. Ordet kjem av tenore, som betyr å halde, noko som kom av at stemmen opphavleg blei brukt til å halde melodistemmen.

Nokre kjende tenorar endre

Rekkjevidd endre

Denne illustrasjonen viser rekkjevidda til ein tenor på eit piano. Her er det berre markert frå d, medan ein vanlegvis reknar c som den djupaste tonen.