Euklas er eit sjeldant berylliumhaldig mineral. Det er fargelaust til blåleg-grønt med monoklin symmetri og kjemisk formel BeAlSiO4(OH). Det er funne i særs små mengder som sekundærmineral etter beryll i eit feltspatbrot i Iveland.

Blå euklas frå Brasil.

KjelderEndra