Eulerformelen er ein sentral matematisk formel i kompleks analyse som gir eit djupt forhold mellom dei to trigonometriske funksjonane og og den komplekse eksponentialfunksjonen. Formelen seier at for eit kvart reelt tal , har me

kor er den imaginære eininga, som oppfyller .

Formelen er kalla opp etter den sveitsiske matematikaren Leonard Euler.

Euleridentiteten Endra

Frå eulerformelen får me med det same den kjende euleridentiteten:

 

Sjå også Endra

Kjelder Endra

  • Freitag, Eberhard og Busam, Rolf (2005). Complex Analysis. Springer. s. 26–27.