Evenstad skogskole

Evenstad skogskole er ein tidlegare skogskole i Stor-Elvdal kommune i Innlandet.

Skolen vart oppretta i 1912 på den tidlegare Evenstad gård, etter ei legatgåve frå den rike, legendariske enka Anne Evenstad (1830-1909).

Skolen vart i 1989 ein del av Hedmark distriktshøgskole, no Høgskolen i Innlandet. I dag blir det undervist i skog- og utmarksfag på Evenstad, og skolen er leiande i forsking på store rovdyr. Skolen tilbyr eit mastergradsstudium i anvendt økologi, og årsstudium i utmarksforvalting, skogbruk, bioenergi og jakt- og fisketurisme

Bakgrunnsstoff

endre