Explorer 1

Explorer 1 var ein amerikansk satellitt som vart skoten opp 31. januar 1958 med ein Juno I/Jupiter C-rakett. Han var den fyrste amerikanske satellitten med ei vellukka oppskyting. Explorer 1 hadde med seg instrument for undersøking av kosmisk stråling, mikrometeorittar og måling av temperaturen til satellitten.

Explorer 1
Oppskytinga til Explorer 1 frå Cape Canaveral i Florida

Satellitten var det fjerde trinnet på raketten, og var 2,03 meter lang og 0,152 meter i diameter. Han hadde fire piskantenner monterte symmetrisk kring midtdelen av trinnet.

Explorer 1 oppdaga Van Allen-strålebelta kring jorda. Belta er oppkalla etter James Van Allen, som var fyrsteforskar på utrøyninga for kosmisk stråling på Explorer 1.

KjelderEndra