Fasettar er plane, små flater som kjem fram ved sliping og polering av edelsteinar og dekorative glaslekamar.

Slipte diamantar med synlege fasettar.

Ordet blir òg brukt i overførd tyding, til dømes fasettert i tydinga nyansert eller skiftande.

Ordet stammar frå det franske facette (diminutiv av face – «andlet»).

KjelderEndra