Fasettar er plane, små flater som kjem fram ved sliping og polering av edelsteinar og dekorative glaslekamar.

Slipte diamantar med synlege fasettar.

Ordet stammar frå det franske facette (diminutiv av face – «andlet»). Det blir òg brukt i overført tyding, til dømes fasettert i tydinga nyansert eller skiftande.

Sjå òg endre

Kjelder endre

  • Fasetter. (14. februar 2009). I Store norske leksikon. Henta 14. februar 2014.