Filmdosemeter

Filmdosemeter er eit dosemeter som består av ein fotografisk film montert i ein lystett haldar. Alt personell som arbeider med eller kan bli utsett for radioaktiv stråling må bere eit slikt dosemeter.

Filmen vert fjerna og framkalt for å måle strålingsmengda. Filmdosemeter kan nyttast til å måle gammastråling, røntgenstråling og betapartiklar.

KjelderEndra