Ra i glasiologi

(Omdirigert frå Raet)

Ra er ein grusrygg, ofte ein endemorene. Som oftast refererer Ra (eller Raet) til ei av dei største endemorenane frå den siste istida. Då innlandsisen mot slutten av istida trekte seg attende, kunne han stogge på vegen i fleire hundre år av gongen. Der iskanten vart liggande still (like mykje is smelta tilbake som isen rørte seg framover) samla det seg opp materiale som isstraumen førte med seg frå innlandet: sand, stein og grus. Då så isen trekte seg vidare attende vart dette liggande tilbake som ein svær fold i landskapet der iskanten hadde vore.

På Tromøy i Arendal kommune er raet avsett heilt ytst mot Skagerrak i Raet nasjonalpark.
Foto: Karl Ragnar Gjertsen

Garden Ra i Horten er opphav til det geologiske omgrepet ra.

Vestfold og Østfold Endra

Noregs største ra, mest kjent som Raet, strekker seg på skrå gjennom Vestfold og Østfold, starten i Vestfold er ved Mølen, og det går ut i Oslofjorden ved Borre. I Østfold går morenen i land ved Moss. Morenen demmer opp innsjøar, blant andre Vannsjø.

Andre norske ra Endra

Endemorenar frå same tid som Raet i Østfold og Vestfold finst fleire stader rundt norskekysten. Stadnamn med ra i namnet inkluderer til dømes garden og kyrkjesoknet Ranes i Surnadalen og fleire stader med namnet Ravik/Ravika (Åfjorden, Gildeskål, Karlsøya), Raet (Gimsøya) og Raen (Buksnes).