Kommunar i Finland med svensk som offisielt språk i blått:
Kvit: Einspåklege komunar med finsk som offisielt språk.
Ljus blå: Kommunar med med finsk og svensk som offisielle språk, men finskspåkleg majoritet.
Mellomblå: Kommunar med med finsk og svensk som offisielle språk, men svenskspråkleg majoritet.
Mørk blå: Einspåklege kommunar med svensk som offisielt språk.

Finlandssvenskar eller östsvenskar er personar som talar svensk språk eller finlandssvensk i Finland. I Finland er delen svenskspråklege 5,58 prosent (2002) om Åland vert teke med. I 1809 ved avskiljinga frå Sverige var delen 33% og i 1918 da Finland vert sjølstendig var delen svenskspråklege 18%. Utvandring til det rikare Sverige og overgång til finsk har redusert delen svenskspråklege. Finland (utanom Åland) har to offisielle språk, finsk språk og svensk språk.

Vidgjetne finlandssvenskarEndra

Vidgjetne finlandssvenskar er til dømes Linus Torvalds, skaparen av Linux, komponisten Jean Sibelius, feltmarskalk/president Carl Gustav Emil Mannerheim, finskdomsrørsla sin leiar Johan Vilhelm Snellman, forfattarane Tove Jansson, Johan Ludvig Runeberg og Edith Södergran og rally-førar Marcus Grönholm.

Sjå ògEndra

BakgrunnsstoffEndra