Fiskand

tre slekter av dukkender i andefamilien
(Omdirigert frå Fiskeand)

Fiskand, fleirtal fiskender, er ei fellesnemning for fugleslektene Mergellus, Lophodytes, Mergus i andefamilien. Dei representerer ikkje ei monofyletisk gruppe, men er delar av eit takson, underfamilien Merginae.[1] Slektene omfattar seks artar, dei fleste på den nordlege halvkula.

Par av siland, Mergus serrator
Foto: B. Folkstedt

Skildring endre

Fiskender er kjenneteikna av eit langt og smalt nebb med ein liten spiss krok i tuppen og nebbkantane har fine, sagtagga lamellar som gjev godt grep på fisk. Baktåa har ein brei symjelapp nett som hos dei andre dukkendene.

Dei varierer i storleik, lappfiskanda er lita og kompakt i tilhøve til den store laksanda, til dømes. Som andre dukkender er fiskendene spesialistar i å dukke. Som namnet tilseier, er det hovudsakleg fisk dei lever av, men dei kan òg ta krepsdyr og vassinsekt. Dei fisker både i sjø og i ferskvatn. Silanda er i stor grad maritim og lever langs kystar og i skjergarden, men òg i innlandssjøar i fjellet.[2]

Reira blir vanlegvis lagt i holrom, som i hole tre, men dei kan ligge i holrom på bakken, eller dekt av vegetasjon.[2]

Dei norske namna for artane laksand og siland deler ikkje samnemninga fiskand, tidlegare var dei kalla stor fiskand og lita fiskand høvesvis.[3]

Artslista endre

Fiskender i rekkjefølgje etter Clementslista versjon 6.7 frå september 2012[4] med norske namn etter Norske navn på verdens fugler.[5]

Slekt Mergellus

Slekt Lophodytes

Slekt Mergus

Kjelder endre

Referansar endre

  1.   Data knytt til Merginae på Wikispecies
  2. 2,0 2,1 Svensson, Lars et al (2011). Gyldendals store fugleguide. Gyldendal norsk forlag. ISBN 9788205418820.
  3. Vik, Rolf; Karl Aage Tinggaard (1962). Fuglene i farger. Oslo: Aschehoug (W. Nygaard). 
  4. Clements, J.F.; T.S. Schulenberg; M.J. Iliff; B.L. Sullivan; C. L. Wood (september 2012), The Clements checklist of birds of the world: Version 6.7 (Excel spreadsheet), Cornell Lab of Ornithology, henta 1. oktober 2012 
  5. Syvertsen, P. O., Ree, V., Hansen, O. B., Syvertsen, Ø., Bergan, M., Kvam, H., Viker, M. & Axelsen, T. 2008. Virksomheten til Norsk navnekomité for fugl (NNKF) 1990-2008. Norske navn på verdens fugler. Norsk Ornitologisk Forening sin nettstad (publisert 22.5.2008)