Flå i Melhus

tidligare kommune i Sør-Trøndelag fylke i Noreg
(Omdirigert frå Flå i Sør-Trøndelag)
Sjå og Flå i Buskerud

Flå er namnet på ei bygd og ein tettbygd stad i Melhus kommune som tidlegare var ein eigen kommune. Per Borten var ordførar i kommunen frå 1945 til 1955.

Teglbygningen til Brødrene Flaarønning på Ler, det tidlegare kommunesenteret

Flå blei oppretta då Melhus blei delt i to i 1880. Kommunen hadde då 614 innbyggjarar. 1. januar 1964 blei Flå, Horg, Hølonda og Melhus kommunar og ein del av Buvik slått saman til den nye Melhus kommune. Då hadde Flå 843 innbyggjarar.