Fornorsking

Wikimedia-fleirtydingsside

Fornorsking kan vise til

  • Fornorskingslina i språkpolitikken på slutten av 1800-talet, ei line som stødde seg til Knud Knudsen sitt arbeid for å reformere det dansk-norske skriftspråket slik at det vart betre tilpassa daglegtalen i Noreg, i motsetnad til tilhengarane av landsmålet, som ville ta i bruk eit nytt skriftspråk.
  • Fornorskinga av bokmålet med sikte på å skape eit samnorsk skriftspråk på norsk folkemåls grunn, ein politikk som vart forsøkt gjennomført på 1930-talet og 1950-talet.

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.