Forsvarets militærgeografiske tjeneste

Forsvarets militærgeografiske tjeneste (FMGT) er ei fagavdeling i Forsvaret som forvaltar kart og geografisk informasjon. Oppgåva til FMGT er å skaffe til rette oppdatert geografisk informasjon til støtte for forsvaret av Noreg og til norske avdelingar i internasjonal teneste.

FMGT er ein sjølvstendig administrert avdeling, direkte underlagt forsvarssjefen, men rapporterer til sjefen for Etterretningstenesta. Dei hadde i 2003 29 faste og to mellombelse stillingar.

Sjå også

endre

Bakgrunnsstoff

endre

Tilsvarande utanlandske tenester

endre