Frank Mohn AS er eit familieføretak som vart starta i 1938. Bergensføretaket vert i dag leidd av Trond Mohn. Føretaket produserer i hovudsak røyr og pumpesystem for reiarlag og oljeindustri, men og utstyr for oljevern og brannsløkking. Det meste av produksjonen går føre seg ved Fusa og Flatøy.

Bakgrunnsstoff endre