Fri-elektron teori

Fri-elektron teori er ein teori for metall der dei elektriske og termiske eigenskapane deira vert forklart ved at eit metall inneheld ein gass av frie elektron.

Teorien vart i hovudsak utvikla av Arnold Sommerfeld. Sjølv om teorien er enkel kan han forklare mange eksperimentelle fenomen som

Kjelder endre