Funksjonalanalyse

grein av matematisk analyse

Funksjonalanalyse eller funksjonsanalyse er eit område innan matematikk som i hovudsak omhandlar såkalla lineære og normerte rom og funksjonar definert over slike rom. Blant dei viktigaste type rom i funksjonalanalysen er dei såkalla hilbertrom og banachrom, i tillegg til fleire forskjellige typar av meir konkrete funksjonsrom. Funksjonsanalysen har gjennomgått ei rask utvikling gjennom dei siste 50 åra.

Kjelder

endre

«funksjonalanalyse – matematikk» i Store norske leksikon, snl.no.