Fylkesveg 156 i Buskerud

Sjå òg fylkesveg 156 (fleirtyding).

Fylkesveg 156 i Buskerud går mellom Sundvollen i Hole kommune og Hesselberg i Ringerike kommune. Vegen er 14,2 km lang.

Kommunar og knutepunktEndra

  Hole

  Ringerike

  Hole

  Ringerike

  • Åsa
  •   Åsatunnelane 1 og 2 (100 og 100 m)
  • Fv157 frå Kalkverket til   Steinssletta i Hole kommune (3,1 km)
  • 241 Hesselberg

BakgrunnsstoffEndra