Fylkesveg 263 i Hordaland

Fylkesveg 263 i Hordaland går mellom Vetrlidsalmenningen og Nygaten i Bergen kommune. Vegen har ei lengd på 3,1 km. Vegen startar like ved Bryggen og Kjøttbasaren i Bergen. Kong Oscars Gate utgjer ein del av vegen.

Kong Oscars gate framfor Bergen domkyrkje
Foto: Morten Dreier

Kommunar og knutepunkt endre

Bergen