Fylkesveg 285 i Hedmark

Sjå òg fylkesveg 285 (fleirtyding).

Fylkesveg 285 i Hedmark går mellom Vetterud og Mangå i Sør-Odal kommune.

Vikervegen over Oppstad bru

Trasear: Vetterud – Auli (1,4 km), Skulstad – Slåstad (7,8 km), Nordset – Mangå (12,2 km)

Kommunar og knutepunkt endre

  Sør-Odal

  • 24 Vetterud
  • Fv283 Auli, felles trasé til Skulstad
  • Fv283 Skulstad
  • Fv284 frå Kjølstad til E16 Os (5,6 km)
  • 209 Slåstad

Erstatta av fylkesveg 209


Bakgrunnsstoff endre