Fylkesveg 305 i Hordaland

veg i Vestland
Sjå òg fylkesveg 305 (fleirtyding).

Fylkesveg 305 i Hordaland går mellom Øvre Granvin og Nesheim i Granvin herad. Vegen er 1,1 km lang.

Ved ein tidlegare undergang på Hardangerbana, ikkje langt frå Nesheim stasjon

Kommunar og knutepunkt

endre

  Granvin

  •   frå Øvre Granvin mot   i Ullensvang og mot   i Voss, sidetrasé Skjervsvegen til hovedtraséen ved Svelgane

Nesheimsvegen

  •   Seims bru (Storelvi, 25 m)
  • Kommunal veg Nesheimsvegen frå Kaldelokken til Nesheim

Kjelder

endre

Bakgrunnsstoff

endre