Fylkesveg 314 i Hordaland

Fylkesveg 314 (Fv314) går mellom Bulken i Voss og Dale i Vaksdal kommune i Hordaland. Vegen har ei lengd på 45,0 km.

Forbi Dale kyrkje

Vegen var tidlegare del av riksveg Fylkesveg 314 i Hordaland.

Kommunar og knutepunktEndra

Voss
Vaksdal