Fylkesveg 401

veg i Agder
Fylkesveg 401
401
I Indre Årsnes
I Indre Årsnes
Strekning
Strømme i Kristiansand – Vestre Vallesverd i Lillesand
Fylkesveg 401
Informasjon
Lengd 18,6 km
Status fylkesveg
Tilstøytande vegar
Fylkesveg 401

Fylkesveg 401 (Fv401) går mellom Strømme i Kristiansand og Vestre Vallesverd i Lillesand. Veglengda er 18,6 km, av dette 7,1 km i Vest-Agder og 11,5 km i Aust-Agder.

I Høvåg
Sjå òg Fylkesveg 401 (fleirtyding)

Før 1. januar 2010 var vegen riksveg, etter at forvaltingsreformen trod i kraft har han status som fylkesveg.

Kommunar og knutepunkt endre

  Vest-Agder endre

Kristiansand
  •     frå/mot aust, Strømme
  •     frå/mot vest, Fv3 frå Rona til Drange
  • Fv10 frå Strømme til Fv3 Korsvik (1,6 km)
  • Fv4 frå Bjørnstad til Fv3 Kongshavn
  • Fv3 Drange

  Aust-Agder endre

Lillesand

Bakgrunnsstoff endre