Europaveg 18 i Noreg

europaveg og riksveg i Noreg
Europaveg 18 i Noreg
Vegnummerskilt riksveg E 18
Strekning
Kristiansand – riksgrensa i Marker
Europaveg 18 i Noreg
Stamveier Norge.svg

E18 gjennom Noreg
Map E18 (Norway).svg
E18 gjennom fylka
Informasjon
Lengd
   - motorveg
ca. 415 km
  ca. 147 km
Status
Fylke
riksveg
Vest-Agder
Aust-Agder
Telemark
Vestfold
Buskerud
Akershus
Oslo
Østfold
Tilstøytande vegar
Stamvei E6.svg  Stamvei E16.svg  Stamvei E39.svg  Stamvei E134.svg 
Riksvei 9.svg  Riksvei 19.svg  Riksvei 22.svg  Riksvei 23.svg  Riksvei 36.svg  Riksvei 40.svg  Riksvei 41.svg 
Riksvei 150.svg  Riksvei 162.svg  Riksvei 190.svg  Riksvei 282.svg  Riksvei 420.svg 
Restriksjonar
Bomstasjonar 9
Miljøfartsgrense
60 km/t
Lysaker – Framnes
(1. november – 19. april,
kvardager kl. 06-22)

Europaveg 18 i Noreg (E 18) er ein norsk stamveg som går mellom Kristiansand og grensa mot Sverige i Marker, gjennom Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud og Akershus via Oslo til Marker i Østfold. Vegen er del av europaveg 18, som går vidare på svensk side ved Töcksfors.

Kommunar og knutepunktEndra

  Vest-Agder Endra

Kristiansand kommune
 • Trasé Vesterbrua
 • Trasé Vestervegen
  •      Bellevue, Fv30 Møllevatnsvegen til    Setesdalsvegen (1,8 km)
  •      471 Vestre Strandgate
 •   99 Gartnerløkka, Vestre Strandgate (berre vestgåande, traséene samlast)
 •   Baneheitunnelen (785 m)
 •   98 Fv28 Festningsgata, kryss inne i tunnelen
 •   97 Kroken, kryss inne i tunnelen
 
Ved Langåsenkrysset, mot vest

  Timenes-Øygårdsdalen, 36 km

 •   89 Skjørningsmyra, v/Torshov Bilrekvisita (berre austgåande)
 •   88 Barstølkrysset,   , Fv32 Barstølvegen
 •   87 Langåsenkrysset,    Høvåg aust, Dyreparken, Sørlandsparken aust

  Aust-Agder Endra

Lillesand kommune
 •   Studeheitunnelen (300 m)
 •   Studevatn bru (100 m)
 •   Løeheitunnelen (330 m)
 •   Steinåstunnelen (2211 m)
 •   Bratteheitunnelen (1500 m)
 •   Bjellandsvad bru (400 m)
 •   86 Brønningsmyr    Lillesand vest
 •   Songefjelltunnelen (340 m)
 •   Skifjelltunnelen (1050 m)
 •   85 Storemyrkrysset/Norton-krysset, 402, Birkeland og Lillesand
 •   Kvernåstunnelen (200 m)
 •   84 Gaupemyr    Lillesand aust
 •   Engelsheitunnelen Miljøtunnel (250 m)
 •   Kaldvell bru (128 m)
 •   Verven bru (260 m)
Grimstad kommune
 •   Automatisk bomstasjon Omre. 30,- kroner opptil 3500 kg, 60,- kroner over 3500 kg. Avgift kravd begge vegar.
 •   83 Omre (Framtidig næringsområde)
 •   Trolldalen (berre austgåande)
 •   Tjoretjerra bru (40 m)
 •   Reddalskanalen bru (118 m)
 •   82 Morholt   

    Motortrafikkveg Morholt–Jovatnet (22 km)

  Utviding til motorveg Morholt–Jovatnet (22 km) under planlegging.
 •   81 Øygårdsdalen   
 •   80 Opplandsvegen 404, Frivoll, Fv48 til    Øygårdsdalen (1,5 km)
 •   Bieheia tunnel (149 m)
 •   79 Fjæresvingen 420, Bie
 •   78 Bringsværmyra 420, Fv33 til Fv32 Roresand
 •   77 Bringsværmoen, berre austgåande, 407
 •   Grimstadporten (552 m)
Arendal kommune

  Jovatnet

 •   70 Molandsvegen 420, Jovatnet
 • Endepunkt utviding til motorveg.
  Ny motorveg Stølen-Tvedestrand under planlegging.
 • Fv141 frå Longum til Bjornes (5,0 km)
 • Fv124 frå Dalen til 410 Blaudemyr
 • Fv123 frå Våje til 410 Kvernvollen
Tvedestrand kommune
 • Endepunkt ny motorveg.
 •   67 Arendalsvegen 410, Rødmyr
 •   66 Gamlevegen Fv113 , frå Lunde til 410 Amtmannsvingen
 •   Gamle Songeveg, berre austgåande Fv11, frå Sundsdalen via Songe til 416 Sauvika i Risør
 •   65 Lindlandsvegen Fv3, frå Songe til 416 Akland (6,8 km)
 • Risør kommune

    Motortrafikkveg Akland–Dørdal, 42 km

  Gjerstad kommune

    Telemark Endra

  Kragerø kommune
  Bamble kommune

    Dørdal

    Motortrafikkveg Polland/Stathelle–Solum/Larvik, 18 km

  Porsgrunn kommune

      Langangen-Sky (11 km, opna 6.juni 2012[1])

  •   Langangen
 •  
 • - Langangen
 •  
 • Fv30 Uten navn mot Fv30 i Vestfold, mot Eidanger og mot Skjelsvik
  •   Hofsrød bru (over dalsøkk, 115 m)
  •   Struten bru (Nøklegårdbekken, 75 m)
  •   Henriksås bru (over dalsøkk, 55 m)

    Vestfold Endra

  Larvik kommune
   
  Motorvegen mot aust, sett frå Langangenkrysset.
  •   Skykrysset
 •  
 • 47 Skykrysset
 •  
 • Fv30 Sørlandske hovedvei mot fylkesgrensa ved Solumsletta → Fv30 (Telemark)
  •   Sky miljøtunnel (under krysset, 40 m)

    Sky
  Sørlandske hovedvei

    Ny motorveg Sky-Bommestad (6 km) planlagt. Anleggsstart 2013. [2]

    Motortrafikkveg Vassvik (Larvik)–Bommestad, 7 km

   
  Nordinnslaget til Rødbøltunnelen
  • Endepunkt ny motorveg.

    Bommestad-Langåker, 8 km

   
  Automatisk bomstasjon ved Skinnmo
  •   Automatisk bomstasjon E 18 Skinnmo
  •   Dannebo (ca 50 m)
  Sandefjord kommune
    Utviding til motorveg Langåker-Gulli (24 km) planlagt. Byggestart vår 2011, klar sommar 2014 [3]

    Motortrafikkveg Langåker–Gulli/Barkåker (24 km).

  Tønsberg kommune
  • Endepunkt utviding til motorveg.

    Gulli/Barkåker-Høvik (85 km)

   
  Ekebergmyrbrua sett frå aust
   
  Motorvegen sørover frå Undrumsdalskrysset
  •   Ekebergmyrbrua
  Re kommune
  Horten kommune
  Re kommune
  Holmestrand kommune
   
  Bomstasjonen ved Sande.
  Foto: Trond Strandsberg (2006)
  Sande kommune

    Buskerud Endra

   
  Drammensbrua (Den lengste brua i landet, 1892 m)
  Drammen kommune
  •   27 Eikkrysset - Fv31 Eik
  •   26 Kobbervikdalkrysset - Fjell, berre frå sør, 282
  •   Kleivenetunnelen (hhv. 553 m nordover og 1800 m sørover)
  •   25 Bangeløkkakrysset - Frydenhaug      
  Lier kommune

    Akershus Endra

  Asker kommune
  Bærum kommune

    Oslo Endra

   
  E 18 langs Frognerstranda

  Drammensveien

 •  
 • 10 Lilleakerveien
  (berre avrampe frå aust)
 •  
 • Lilleakerveien mot    Lilleaker
 •  
 • 9 Vækerøkrysset
 •  
 • 160 Vækerøveien mot    Skui i Bærum
 •  
 • 8 Sjølyst
 •  
 • Drammensveien frå Skøyen 
  Kv161   Drammensveien mot Minneparken i Lodalen
  Karenslyst allé til Frognerkilen

  Sjølystveien

 •  
 • 7 Frognerkilen
 •  
 • Karenslyst allé til Skøyen
  Bygdøy allé til      Nationaltheatret
  Dronning Blancas vei til Bygdøy

  Frognerstranda

 •  
 • 6 Hjortnes
 •  
 • Filipstadveien til Hjortneskaia →   Kiel
 •  
 • 5 Filipstad
  (berre avrampe frå vest / pårampe mot vest)
 •  
 • Parkveien mot Cort Adelers gate
       Munkedamsveien mot       Sørenga
    Motortrafikkvei gjennom Operatunnelen
   
  Gamle E 18 Bispegata i Bjørvika.
 •   Operatunnelen (3,2 km)
 •  
 • 5 Vestbanekrysset
  (berre avrampe frå aust / pårampe mot aust)
 •   arm (⇓610 m, ⇑574 m)
 • Dronning Mauds gate
  Haakon VIIs gate

 •  
 •      Munkedamsveien til Filipstad
       Munkedamsveien mot Sørenga
 •  
 • 4 Festningskaia
 •   Avrampe frå vest (252 m)
 • Myntgata

 • Arm til Vippetangen
 • Langkaia
 •   frå   Frederikshavn/København
 •     Pårampe mot aust (59 m)
 • Akershusstranda
 • Vippetangen, til   Frederikshavn/København
 • Langkaia

 •   Arm til/frå tunnelløp mot vest
 • Rådhusgata
 •     Avrampe frå aust/pårampe mot vest (⇓109 m, ⇑121 m)
 • Dronning Eufemias gate

 •  
 •      Nylandsveien frå Bjørvika mot Filipstad
 •  
 •      austre tangent frå Gamlebyen mot Filipstad
  Bispegata til   Minneparken
       Mosseveien mot Sørenga
 •  
 • 3 Sørenga
  (berre avrampe mot aust / pårampe frå aust)
 •  
 •    Ekebergtunnelen mot hovedtraséen ved Ulven og ved Ryen
 •  
 • 2 Grønlikaia
  (berre avrampe frå vest / pårampe mot vest)
 •   arm Grønlikaia (⇓201 m, ⇑260 m)
 •  
 •   Grønlitunnelen mot Loenga
       Kongshavnveien mot Filipstad
    Mosseveien

  Mosseveien

 •  
 • Arm Uten navn til Nordre Kongshavnkai
  Karlsborgveien til Sjømannsskolen

    Fiskevollen–Mastemyr (3 km)

 •  
 •  Herregårdskrysset
 •  
 • Ljansbrukveien mot Fv126 Mastemyr kommunegrense
 •   Herregårdskrysset bru (over E18, 105 m)
 •  
 • Herregårdsveien til Ljan
  155 Ljabrudiagonalen mot    Klemetsrud
  •   Mastemyr bru (106 m)

    Akershus Endra

  Oppegård kommune

    Motortrafikkveg Mastemyr–Vinterbru

  Ås kommune

       delar traseé med   

   
  Fotgjengarbru i Ski kommune
  Ski kommune
  • Fv28 Kråkstadvegen frå Hanselund til 152 Finstad
  • Fv27 Nesvegen, Asper
  • Fv27 Reitvedt
  • Endepunkt planlagt motorveg.

    Østfold Endra

  Hobøl

  Uten navn

 •  
 • 96 Elvestadkrysset
 •  
 • 120 Hobølveien mot    Patterød i Moss
 •  
 • 120 Hobølveien mot    Lillestrømbrua i Rælingen
 •  
 • 95 Jarenkrysset
 •  
 • 128 Osloveien mot Krosbykrysset i Askim
  Gammel trasé Osloveien mot Retvet
  •   Ormerud bru (26 m)


  Spydeberg

  Uten navn


  Askim

  Uten navn

 •  
 • 93 Krosbykrysset
 •  
 • 128 Osloveien frå Krosby mot Knapstad i Hobøl
  128 Osloveien mot Brennemoen i Eidsberg
  •   Skjolden bru, (Fv734, 42 m)
 •  
 • 92 Moenkrysset
 •  
 • 115 Vammaveien frå Moen mot 120 i Våler
 •  
 • 115 Vammaveien frå Moen via Askim mot 170 Bjørkelangen i Aurskog-Høland
  •   Vesteng bru (over krysset, 76 m)
  •   Auten bru (150 m)
  •   Jaren bru (110 m)
  •   Sulerud undergang (Østfoldbanen, 10 m)
 •  
 • 91 Sekkelstenkrysset
 •  
 • 124 Rakkestadveien frå Sekkelsten mot    i Rakkestad
 •  
 • 124 Rakkestadveien til 128 Sekkelsten
  •   Sekkelsten bru (over krysset, 42 m)
  •   Fusk bru (130 m)


  Eidsberg

  Uten navn

 •  
 • 90 Brennemoenkrysset
 •  
 • 128 Askimveien til    Bråten
    Brennemoen
 •  
 • 128 Askimveien via Slitu mot Askim og Hobøl
  Fv708 Morstongveien mot Fv740 Mørkved i Askim
  •   frånserud bru (42 m)


  Trøgstad

  Uten navn
      Motortrafikkveg Momarken–Melleby (7,7 km)

  •   Laslett
 •  
 • 89 Laugsletkrysset
 •  
 • 129 Trøgstadveien via Momarken til    Mysen bru
 •  
 •    Trøgstadveien mot    i Skedsmo
  , felles trasé til Homstvedtkrysset


  Eidsberg

  Uten navn

 •  
 • 88 Homstvedtkrysset
 •  
 •    Havnåsveien frå Ramstad mot    i Rakkestad
 •  
 • 123 Havnåsveien mot 125 Kroksund i Marker
   
  Hærlandtunnelen

   

  •   Melleby

  Ørjeveien

 •  
 • 87 Svenneby
 •  
 • 128 Ørjeveien mot    Bråten
 •  
 • 128 Lundebyveien mot Trollbergtjern, og mot Ørje i Marker
  •   Slorebymosen bru (146 m)
  •   Linto bru (102 m)
  •   Nordre Svarverud bru (120 m)
  •   Jorderuddalen bru (54 m)
 •  
 • 86 Trollbergtjern
 •  
 • 128 Ørjeveien mot Svenneby, og mot Ørje i Marker
    Trollbergtjern


  Marker

  Osloveien

  •   Slesvig bru (42 m)
  •   Kamperud bru (42 m)
  •   Vemmelbråten bru (42 m)
  •   Trollås bru (42 m)
  •   Sjøglimt bru (42 m)
  •   Ysterud bru (42 m)
  •   Ørjeberga bru (over Fv128, 42 m)

  Kallakveien

  • 128 Vestre Rødenesveien frå Ørje mot Trollbergtjern i Eidsberg
  •   Ørje kanalbru (Ørje sluser, 54 m)
  • Fv843 arm Engebret Soots veg
  •   Ørje Elv bru (Ørjeelva, 63 m)

   

  •   Branesmosen
  •   128 Svenskeveien frå Branes til Kjølen
  •   Normannbrua (53 m)
  •   Håbybrua (63 m)
  •   128 Svenskeveien frå Kjølen til Branes
  •   Kutjern

  Motorvegar og motortrafikkvegar i NoregEndra

  Motorvegar
  • Timeneskrysset–Øygårdsdalen (Kristiansand–Grimstad), 36 km
  • Bommestad–Langåker, 8 km
  • Gulli–Høvik (Sandvika), 84 km
  • Gjennom Festningstunnelen, 2 km
  • Fiskevollen i Oslo–Mastemyr, 3 km
  • Fellesstrekning med E6 på Vinterbro
  • Krosby (Askim)–Momarken (Askim), 13 km
  Motortrafikkveger
  • Grimstad–Arendal, 22 km
  • Akland–Dørdal, 42 km
  • Stathelle–Nøklegård (Porsgrunn), 18 km
  • Vassvik–Bommestad (Larvik), 7 km
  • Langåker (Sandefjord)–Gulli (Tønsberg), 24 km
  • Mastemyr i Oslo–Vinterbru, 9 km

  Alternative vegarEndra

  Det finst alternative vegar for å reise frå ein stad langs vegen til ein annan.

  Sjå ògEndra

  ReferansarEndra

  BakgrunnsstoffEndra

    Commons har multimedia som gjeld: Europaveg 18 i Noreg