Europaveg 18 i Noreg

europaveg og riksveg i Noreg
Europaveg 18 i Noreg
Vegnummerskilt riksveg E 18
Strekning
Kristiansand – riksgrensa i Marker
Europaveg 18 i Noreg

E18 gjennom Noreg

E18 gjennom fylka
Informasjon
Lengd
   - motorveg
ca. 415 km
  ca. 147 km
Status
Fylke
riksveg
Vest-Agder
Aust-Agder
Telemark
Vestfold
Buskerud
Akershus
Oslo
Østfold
Tilstøytande vegar
Europaveg 18 i Noreg Europaveg 18 i Noreg Europaveg 18 i Noreg Europaveg 18 i Noreg
Europaveg 18 i Noreg Europaveg 18 i Noreg Europaveg 18 i Noreg Europaveg 18 i Noreg Europaveg 18 i Noreg Europaveg 18 i Noreg Europaveg 18 i Noreg
Europaveg 18 i Noreg Europaveg 18 i Noreg Europaveg 18 i Noreg Europaveg 18 i Noreg Europaveg 18 i Noreg
Restriksjonar
Bomstasjonar 9
Miljøfartsgrense
60 km/t
Lysaker – Framnes
(1. november – 19. april,
kvardager kl. 06-22)

Europaveg 18 i Noreg (E 18) er ein norsk stamveg som går mellom Kristiansand og grensa mot Sverige i Marker, gjennom Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud, Akershus, Oslo til Marker i Østfold. Vegen er del av europaveg 18, som går vidare på svensk side ved Töcksfors.

Kommunar og knutepunkt endre

  Vest-Agder endre

Kristiansand kommune
 • Trasé Vesterbrua
 • Trasé Vestervegen
  •     Bellevue, Fv30 Møllevatnsvegen til   Setesdalsvegen (1,8 km)
  •     471 Vestre Strandgate
 •   99 Gartnerløkka, Vestre Strandgate (berre vestgåande, traséene samlast)
 •   Baneheitunnelen (785 m)
 •   98 Fv28 Festningsgata, kryss inne i tunnelen
 •   97 Kroken, kryss inne i tunnelen
 
Ved Langåsenkrysset, mot vest

  Timenes-Øygårdsdalen, 36 km

 •   89 Skjørningsmyra, v/Torshov Bilrekvisita (berre austgåande)
 •   88 Barstølkrysset,  , Fv32 Barstølvegen
 •   87 Langåsenkrysset,   Høvåg aust, Dyreparken, Sørlandsparken aust

  Aust-Agder endre

Lillesand kommune
 •   Studeheitunnelen (300 m)
 •   Studevatn bru (100 m)
 •   Løeheitunnelen (330 m)
 •   Steinåstunnelen (2211 m)
 •   Bratteheitunnelen (1500 m)
 •   Bjellandsvad bru (400 m)
 •   86 Brønningsmyr   Lillesand vest
 •   Songefjelltunnelen (340 m)
 •   Skifjelltunnelen (1050 m)
 •   85 Storemyrkrysset/Norton-krysset, 402, Birkeland og Lillesand
 •   Kvernåstunnelen (200 m)
 •   84 Gaupemyr   Lillesand aust
 •   Engelsheitunnelen Miljøtunnel (250 m)
 •   Kaldvell bru (128 m)
 •   Verven bru (260 m)
Grimstad kommune
 •   Automatisk bomstasjon Omre. 30,- kroner opptil 3500 kg, 60,- kroner over 3500 kg. Avgift kravd begge vegar.
 •   83 Omre (Framtidig næringsområde)
 •   Trolldalen (berre austgåande)
 •   Tjoretjerra bru (40 m)
 •   Reddalskanalen bru (118 m)
 •   82 Morholt  

    Motortrafikkveg Morholt–Jovatnet (22 km)

  Utviding til motorveg Morholt–Jovatnet (22 km) under planlegging.
 •   81 Øygårdsdalen  
 •   80 Opplandsvegen 404, Frivoll, Fv48 til   Øygårdsdalen (1,5 km)
 •   Bieheia tunnel (149 m)
 •   79 Fjæresvingen 420, Bie
 •   78 Bringsværmyra 420, Fv33 til Fv32 Roresand
 •   77 Bringsværmoen, berre austgåande, 407
 •   Grimstadporten (552 m)
Arendal kommune

  Jovatnet

 •   70 Molandsvegen 420, Jovatnet
 • Endepunkt utviding til motorveg.
  Ny motorveg Stølen-Tvedestrand under planlegging.
 • Fv141 frå Longum til Bjornes (5,0 km)
 • Fv124 frå Dalen til 410 Blaudemyr
 • Fv123 frå Våje til 410 Kvernvollen
Tvedestrand kommune
 • Endepunkt ny motorveg.
 •   67 Arendalsvegen 410, Rødmyr
 •   66 Gamlevegen Fv113 , frå Lunde til 410 Amtmannsvingen
 •   Gamle Songeveg, berre austgåande Fv11, frå Sundsdalen via Songe til 416 Sauvika i Risør
 •   65 Lindlandsvegen Fv3, frå Songe til 416 Akland (6,8 km)
 •  
  Sørlandsporten
  Risør kommune

    Motortrafikkveg Akland–Dørdal, 42 km

  Gjerstad kommune

    Telemark endre

  Kragerø kommune
  Bamble kommune

    Dørdal

   
  Grenlandsbrua

    Motortrafikkveg Polland/Stathelle–Solum/Larvik, 18 km

  Porsgrunn kommune

      Langangen-Sky (11 km, opna 6.juni 2012[1])

  •   Langangen
  •  
  - Langangen
  •  
  Fv30 Utan namn mot Fv30 i Vestfold, mot Eidanger og mot Skjelsvik
  •   Hofsrød bru (over dalsøkk, 115 m)
  •   Struten bru (Nøklegårdbekken, 75 m)
  •   Henriksås bru (over dalsøkk, 55 m)

    Vestfold endre

  Larvik kommune
   
  Motorvegen mot aust, sett frå Langangenkrysset.
  •   Skykrysset
  •  
  47 Skykrysset
  •  
  Fv30 Sørlandske hovedvei mot fylkesgrensa ved Solumsletta → Fv30 (Telemark)
  •   Sky miljøtunnel (under krysset, 40 m)

    Sky
  Sørlandske hovedvei

    Ny motorveg Sky-Bommestad (6 km) planlagt. Anleggsstart 2013. [2]

    Motortrafikkveg Vassvik (Larvik)–Bommestad, 7 km

   
  Nordinnslaget til Rødbøltunnelen
  • Endepunkt ny motorveg.

    Bommestad-Langåker, 8 km

   
  Automatisk bomstasjon ved Skinnmo
  •   Automatisk bomstasjon E 18 Skinnmo
  •   Dannebo (ca 50 m)
  Sandefjord kommune
    Utviding til motorveg Langåker-Gulli (24 km) planlagt. Byggestart vår 2011, klar sommar 2014 [3]

    Motortrafikkveg Langåker–Gulli/Barkåker (24 km).

  Tønsberg kommune
  • Endepunkt utviding til motorveg.

    Gulli/Barkåker-Høvik (85 km)

   
  Ekebergmyrbrua sett frå aust
   
  Motorvegen sørover frå Undrumsdalskrysset
  •   Ekebergmyrbrua
  Re kommune
  Horten kommune
  Re kommune
   
  Hellandbrua
  Holmestrand kommune
   
  Bomstasjonen ved Sande.
  Foto: Trond Strandsberg (2006)
  Sande kommune

    Buskerud endre

   
  Drammensbrua (Den lengste brua i landet, 1892 m)
  Drammen kommune
  •   27 Eikkrysset - Fv31 Eik
  •   26 Kobbervikdalkrysset - Fjell, berre frå sør, 282
  •   Kleivenetunnelen (hhv. 553 m nordover og 1800 m sørover)
  •   25 Bangeløkkakrysset - Frydenhaug    
  Lier kommune

    Akershus endre

  Asker kommune
  Bærum kommune

    Oslo endre

   
  E 18 langs Frognerstranda

  Drammensveien

  •  
  10 Lilleakerveien
  ((berre avrampe frå aust))
  •  
  Lilleakerveien mot   Lilleaker
  •  
  9 Vækerøkrysset
  •  
  160 Vækerøveien mot   Skui i Bærum
  •  
  8 Sjølyst
  •  
  Drammensveien

   frå Skøyen 

  Kv161   Drammensveien mot Minneparken i Lodalen
  Karenslyst allé til Frognerkilen

  Sjølystveien

  •  
  7 Frognerkilen
  •  
  Karenslyst allé til Skøyen
  Bygdøy allé til     Nationaltheatret
  Dronning Blancas vei til Bygdøy

  Frognerstranda

  •  
  6 Hjortnes
  •  
  Filipstadveien til Hjortneskaia →   Kiel
  •  
  5 Filipstad
  ((berre avrampe frå vest / pårampe mot vest))
  •  
  Parkveien mot Cort Adelers gate
      Munkedamsveien mot     Sørenga
    Motortrafikkvei gjennom Operatunnelen
   
  Gamle E 18 Bispegata i Bjørvika.
 •   Operatunnelen (3,2 km)
  •  
  5 Vestbanekrysset
  ((berre avrampe frå aust / pårampe mot aust))
 •   arm (⇓610 m, ⇑574 m)
 • Dronning Mauds gate
  Haakon VIIs gate

  •  
      Munkedamsveien til Filipstad
      Munkedamsveien mot Sørenga
  •  
  4 Festningskaia
 •   Avrampe frå vest (252 m)
 • Myntgata

 • Arm til Vippetangen
 • Langkaia
 •   frå   Frederikshavn/København
 •     Pårampe mot aust (59 m)
 • Akershusstranda
 • Vippetangen, til   Frederikshavn/København
 • Langkaia

 •   Arm til/frå tunnelløp mot vest
 • Rådhusgata
 •     Avrampe frå aust/pårampe mot vest (⇓109 m, ⇑121 m)
 • Dronning Eufemias gate

  •  
      Nylandsveien frå Bjørvika mot Filipstad
  •  
      austre tangent frå Gamlebyen mot Filipstad
  Bispegata til   Minneparken
      Mosseveien mot Sørenga
  •  
  3 Sørenga
  ((berre avrampe mot aust / pårampe frå aust))
  •  
    Ekebergtunnelen mot hovedtraséen ved Ulven og ved Ryen
  •  
  2 Grønlikaia
  ((berre avrampe frå vest / pårampe mot vest))
 •   arm Grønlikaia (⇓201 m, ⇑260 m)
  •  
    Grønlitunnelen mot Loenga
      Kongshavnveien mot Filipstad
    Mosseveien

  Mosseveien

  •  
  Arm Utan namn til Nordre Kongshavnkai
  Karlsborgveien til Sjømannsskolen

    Fiskevollen–Mastemyr (3 km)

  •  
   Herregårdskrysset
  •  
  Ljansbrukveien mot Fv126 Mastemyr kommunegrense
 •   Herregårdskrysset bru (over E18, 105 m)
  •  
  Herregårdsveien til Ljan
  155 Ljabrudiagonalen mot   Klemetsrud
  •   Mastemyr bru (106 m)

    Akershus endre

  Oppegård kommune

    Motortrafikkveg Mastemyr–Vinterbro

  Ås kommune

      delar traseé med  

    Ny motorveg Vinterbro-Akershus grense (15 km), planlagt byggestart i 2015 [4]
  Ski kommune
  •   Kråkstadkrysset
  • Prosjektet er tidleg i planleggingsfasen. Det vil truleg kome tunnelar og eventuellt enno eit kryss på strekninga. Det vil òg vert eavklart om siste bit inn til Vinterbro vert firefelts.
   
  Fotgjengarbru i Ski kommune
  Ski kommune
  • Fv28 Kråkstadvegen frå Hanselund til 152 Finstad
  • Fv27 Nesvegen, Asper
  • Fv27 Reitvedt
  • Endepunkt planlagt motorveg.

    Østfold endre

  Hobøl

  Utan namn

  •  
  96 Elvestadkrysset
  •  
  120 Hobølveien mot   Patterød i Moss
  •  
  120 Hobølveien mot   Lillestrømbrua i Rælingen
  •  
  95 Jarenkrysset
  •  
  128 Osloveien mot Krosbykrysset i Askim
  Gammel trasé Osloveien mot Retvet
  •   Ormerud bru (26 m)


  Spydeberg

  Utan namn


  Askim

  Utan namn

  •  
  93 Krosbykrysset
  •  
  128 Osloveien frå Krosby mot Knapstad i Hobøl
  128 Osloveien mot Brennemoen i Eidsberg
  •   Skjolden bru, (Fv734, 42 m)
  •  
  92 Moenkrysset
  •  
  115 Vammaveien frå Moen mot 120 i Våler
  •  
  115 Vammaveien frå Moen via Askim mot 170 Bjørkelangen i Aurskog-Høland
  •   Vesteng bru (over krysset, 76 m)
  •   Auten bru (150 m)
  •   Jaren bru (110 m)
  •   Sulerud undergang (Østfoldbanen, 10 m)
  •  
  91 Sekkelstenkrysset
  •  
  124 Rakkestadveien frå Sekkelsten mot   i Rakkestad
  •  
  124 Rakkestadveien til 128 Sekkelsten
  •   Sekkelsten bru (over krysset, 42 m)
  •   Fusk bru (130 m)


  Eidsberg

  Utan namn

  •  
  90 Brennemoenkrysset
  •  
  128 Askimveien til   Bråten
    Brennemoen
  •  
  128 Askimveien via Slitu mot Askim og Hobøl
  Fv708 Morstongveien mot Fv740 Mørkved i Askim
  •   frånserud bru (42 m)


  Trøgstad

  Utan namn
      Motortrafikkveg Momarken–Melleby (7,7 km)

  •   Laslett
  •  
  89 Laugsletkrysset
  •  
  129 Trøgstadveien via Momarken til   Mysen bru
  •  
    Trøgstadveien mot   i Skedsmo
  (, felles trasé til Homstvedtkrysset)


  Eidsberg

  Utan namn

  •  
  88 Homstvedtkrysset
  •  
    Havnåsveien frå Ramstad mot   i Rakkestad
  •  
  123 Havnåsveien mot 125 Kroksund i Marker
   
  Hærlandtunnelen

   

  •   Melleby

  Ørjeveien

  •  
  87 Svenneby
  •  
  128 Ørjeveien mot   Bråten
  •  
  128 Lundebyveien mot Trollbergtjern, og mot Ørje i Marker
  •   Slorebymosen bru (146 m)
  •   Linto bru (102 m)
  •   Nordre Svarverud bru (120 m)
  •   Jorderuddalen bru (54 m)
  •  
  86 Trollbergtjern
  •  
  128 Ørjeveien mot Svenneby, og mot Ørje i Marker
    Trollbergtjern


  Marker

  Osloveien

  •   Slesvig bru (42 m)
  •   Kamperud bru (42 m)
  •   Vemmelbråten bru (42 m)
  •   Trollås bru (42 m)
  •   Sjøglimt bru (42 m)
  •   Ysterud bru (42 m)
  •   Ørjeberga bru (over Fv128, 42 m)

  Kallakveien

  • 128 Vestre Rødenesveien frå Ørje mot Trollbergtjern i Eidsberg
  •   Ørje kanalbru (Ørje sluser, 54 m)
  • Fv843 arm Engebret Soots veg
  •   Ørje Elv bru (Ørjeelva, 63 m)

   

  •   Branesmosen
  •   128 Svenskeveien frå Branes til Kjølen
  •   Normannbrua (53 m)
  •   Håbybrua (63 m)
  •   128 Svenskeveien frå Kjølen til Branes
  •   Kutjern

  Motorvegar og motortrafikkvegar i Noreg endre

  Motorvegar
  • Timeneskrysset–Øygårdsdalen (Kristiansand–Grimstad), 36 km
  • Bommestad–Langåker, 8 km
  • Gulli–Høvik (Sandvika), 84 km
  • Gjennom Festningstunnelen, 2 km
  • Fiskevollen i Oslo–Mastemyr, 3 km
  • Fellesstrekning med E6 på Vinterbro
  • Krosby (Askim)–Momarken (Askim), 13 km
  Motortrafikkveger
  • Grimstad–Arendal, 22 km
  • Akland–Dørdal, 42 km
  • Stathelle–Nøklegård (Porsgrunn), 18 km
  • Vassvik–Bommestad (Larvik), 7 km
  • Langåker (Sandefjord)–Gulli (Tønsberg), 24 km
  • Mastemyr i Oslo–Vinterbru, 9 km

  Alternative vegar endre

  Det finst alternative vegar for å reise frå ein stad langs vegen til ein annan.

  Sjå òg endre

  Referansar endre

  Bakgrunnsstoff endre

    Commons har multimedium som gjeld: Europaveg 18 i Noreg