Fylkesveg 505
505
Strekning
Ganddal i Sandnes – Bergene i Time
Fylkesveg 505
Informasjon
Status fylkesveg
Tilstøytande vegar
Fylkesveg 505
Restriksjonar
Bomstasjonar 1
Sjå òg Fylkesveg 505 (fleirtyding)

Fylkesveg 505 (Fv505) går mellom Ganddal i Sandnes og Bergene i Time.

Ombyggingsplaner endre

  • Ved Ganddal i Sandnes skal det byggast ny trasé for vegen sørover ut av kommunen og med arm austover til europaveg 39. Vegen vert knytt til riksveg 44 ved Ganddal godsterminal i vest og vil utgjere del av den ytre ringvegen i Sandnes.

Før 1. januar 2010 var vegen riksveg, etter at forvaltingsreformen trod i kraft har han status som fylkesveg.

Kommunar og knutepunkt endre

  Rogaland endre

 
Kvernelandsveien
Foto: Jarle Vines
Sandnes
Klepp
Time

Bakgrunnsstoff endre