Fylkesveg 6724

veg i Trøndelag

Fylkesveg 6724 går mellom Vikaløkken og Rollset bru i Selbu kommune. Vegen er 12,8 km lang.

Mosletta mot aust

Før Trøndelag fylke vart oppretta 1. januar 2018 var vegen kjennetegna som Fylkesveg 973 i Sør-Trøndelag.

Kommunar og knutepunkt endre

  Selbu

  • Fv6722 Vikaløkken
  • Fv6726 frå Moslett til 705 Kyllo (0,7 km)
  • Kommunal veg frå Rollset bru over   brua (ca. 110 m) til 705 Rollset (0,2 km)

Bakgrunnsstoff endre