Fyrstehuset Hannover

Fyrstehuset Hannover er ei tysk adelsslekt som er mest kjend sambandet sitt med den britiske trona. Ho stammar frå Heinrich der Löwe, som levde på 1100-talet.

Slekta herska over hertugdømmet Braunschweig-Lüneburg, som vart til kurfyrstedømmet og kongeriket Hannover, og over Storbritannia og Irland frå Georg I kom på trona i 1714. Fyrstehuset mista den engelske trona då dronning Victoria vart gift med Albert av Sachsen-Coburg-Gotha. Den engelske kongefamilien, saman med fleire europeiske kongehus, stammar likevel framleis frå denne slekta.

Noverande overhovud for slekta er den tyske prinsen Ernst August av Hannover (fødd 1954).

Bakgrunnsstoff endre